Zwiedzanie Warszawy:

250 zł - do 4 godzin (brutto)
300 zł - powyżej 4 godzin (brutto)
Wystawiam rachunki.


© Copyright 2013